ติดต่อเรา


โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ

อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1203

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ตู้ ปณ. 1074 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ : 02-579-5355 ต่อ 1902-1905

มือถือ : 081-843-5713, 08-9816-2996

โทรสาร : 02-5579-5355 ต่อ 1906

Email: ymba_ku@yahoo.com

Facebook: ymba.ku

Fanpage Facebook: ymbaku1991

ัymba ตึกคณะบริหารธุรกิจ


ฝากข้อความถึงเรา


Share