ใบสมัคร online


ขั้นตอนการสมัคร

  1. กรอกข้อมูลทาง Internet เท่านั้น
  2. ส่ง เอกสารประกอบการสมัคร พร้อมชำระค่าสมัคร (ใบชำระค่าสมัครสอบ)
  3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบ

กรณีลืมพิมพ์ใบสมัคร หรือมีปัญหาจากเครือข่าย คลิกที่นี่ (สำหรับพิมพ์ใบสมัครเรียน)


ทำการสมัครออนไลน์ Online application for admission

คำชี้แจ้ง (โปรดอ่านก่อน)

  1. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกดปุ่ม Submit
  2. การเลือกแผนการเรียน เลือก แผน ข เท่านั้น
  3. การส่งหลักฐานการสมัคร เลือก ทางไปรษณีย์เท่านั้น
  4. การโอนเงิน ไม่ต้องเลือก โอนผ่านธนาคารทหารไทยเท่านั้น
  5. กรณีลืมพิมพ์ใบสมัครหรือมีปัญหาจากเครือข่าย คลิกที่นี่ (สำหรับพิมพ์ใบสมัครเรียน)
  6. กรณีไม่มีข้อมูลตัวเลือกที่ต้องการในใบสมัครออนไลน์  เช่น ที่อยู่ตำบลไม่มีหรือไม่ตรง ฯลฯ ขอให้แจ้งมาที่ เลขที่ผู้สมัคร ส่งมาทาง email: fgrapsw@ku.ac.th
 
 
Share