แจ้ง…นิสิตใหม่ ภาคค่ำ รุ่นที่ 27 ประจำปี 2560


แจ้งนิสิตใหม่ รุ่นที่ 27 ประจำปี 2560 ที่ลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน

 

** ในวันนี้ ก่อนเข้าเรียน ขอให้เก็บบันทึกลายนิ้วมือนิสิต ได้ที่

ณ ชั้น 1 (ใกล้ทางเดินลิฟท์)  อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ (ตึกร้าน U-Store) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหต เก็บบันทึกลายนิ้วมือนิสิตอีกครั้ง วันปฐมนิเทศนิสิต


 

Share