กำหนดการวันฝึกซ้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560


กำหนดการวันฝึกซ้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ฝึกซ้อมใหญ่ระดับคณะฯ วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี (การแต่งกาย: ชุดพิธีการ ไม่สูท)
  • ฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ (การแต่งกาย: ชุดพิธีการ ไม่สูท)
  • ฝึกซ้อมใหญ่ระดับมหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-18.00 น. สถานที่ รอประกาศสถานที่นัดหมายจากมหาวิทยาลัยฯ (การแต่งกาย: ชุดครุย) / ถ่ายภาพหมู่ เวลา 10.00-18.00 น. สถานที่ รอประกาศสถานที่ถ่ายถาพหมู่จากมหาวิทยาลัยฯ
  • วันพระราชทานปริญญาบัตร  วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-18.00 น. สถานที่ รอประกาศสถานที่นัดหมายจากมหาวิทยาลัยฯ (การแต่งกาย: ชุดครุย) 

หมายเหตุ  ประกาศกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

               ***** ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf  *****


การกำหนดวัดตัวและเช่าชุดครุย

มหาบัณฑิตทุกคน ต้องเช่าชุดครุยของคณะเท่านั้น 
ทางคณะฯ ได้กำหนดวันสำหรับวัดตัวตัดชุดครุย ของมหาบัณฑิต Y-MBA 
ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 เวลา 17.00 – 20.30 น.
และระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560 เวลา 12.00 – 18.00 น.
ห้อง  1103  ชั้น 1 อาคาร 1 (ฝั่งอาคารโครงการฯ)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
หมายเหตุ ราคาค่าครุยเช่าตัด 800 ค่าประกัน 1500  ราคาค่าครุยเช่า 600 ค่าประกัน 1500  ราคาค่าครุยตัดซื้อ 2300
     บัณฑิตจ่ายมัดจำเป็นค่าเช่า ในวันวัดตัว ส่วนค่าประกันจ่ายวันรับชุด
     ทางคณะบริหารฯ ได้มีนโยบายให้มหาบัณฑิต ใช้ชุดครุยที่คณะจัดมาให้เท่านั้น

 

Share