กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคค่ำ รุ่นที่ 27 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการงานปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 5 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Share