กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคปกติ รุ่นที่ 34 ปีการศึกษา 2560


กำหนดการงานปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริการธุรกิจ (ภาคปกติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

Share