กำหนดการ พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐


กำหนดการ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ  ๕๐ ปี มก.
——————————–

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

–   ลงทะเบียนหน่วยงานถวายพุ่มดอกไม้/ลงนามถวายพระพร
–   ดนตรีบรรเลงเพลง โดยวง KU Wind Symphony

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

–   หน่วยงานถวายพุ่มดอกไม้ 

เวลา ๐๙.๓๐ น.

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
–   อธิการบดี รองอธิการบดี ขึ้นบนเวที
–   อธิการบดีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียน
–   อธิการบดีถวายพุ่มดอกไม้
–   อธิการบดี รองอธิการบดี ลงด้านล่างเวที
–   อธิการบดีกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
–   ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เวลา ๐๙.๔๕ น.

–   เสร็จพิธี

 

————————————————————————-

 

หมายเหตุ :       ๑. โต๊ะลงนามถวายพระพรตั้งอยู่ ณ โถงนิทรรศการ ชั้น ๑ หน้าห้องประชุม ๑ – ๓

                       ๒. หน่วยงานนำพุ่มดอกไม้สดมาเอง (ดอกไม้โทนสีฟ้า)

                       ๓. การแต่งกาย  – ผู้บริหาร/บุคลากร : ชุดสุภาพไว้ทุกข์/สวมเบลเซอร์

                                               –  นิสิต : เครื่องแบบนิสิตชุดพิธีการ

 

*** เพื่อให้การบันทึกภาพถ่ายในการลงนามถวายพระพรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสวยงาม     

จึงขอเชิญหน่วยงานลงนามถวายพระพรเป็นหมู่คณะโดยพร้อมเพรียงกัน ***

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 3 สิงหาคม 2560


 

Share